13:21 09/03/2016 - Dựng tóc gáy với ca nặn mụn đầu đen khổng lồ ở người

Ca nặn mụn đầu đen khổng lồ ở lưng một người đàn ông có thể được coi là mụn đầu đen to nhất thế giới trên cơ thể người.