09:25 15/10/2018 - Động băng 3 triệu năm tuổi không tan giữa ngày hè của Trung Quốc

Động băng Ninh Vũ ở Sơn Tây, Trung Quốc luôn ở trạng thái đóng băng bất kể mọi thời tiết khí hậu, ngay cả khi nhiệt độ ngoài trời tăng cao. Theo Great Big Story