06:05 14/10/2018 - Đà Nẵng vào top 10 thành phố phải đến trước khi quá đông đúc

Thành phố biển Đà Nẵng được trang du lịch Kayak xếp thứ 3 trong danh sách 10 thành phố phải đến trên thế giới trước khi quá đông khách. (theo VNE)