12:07 19/09/2018 - Con trai hay con gái, ai sớm có tình mới hơn sau khi chia tay?

Con trai và con gái mỗi người đều có một phản ứng và thái độ riêng sau khi chia tay. (nguồn Dingo)