05:51 14/08/2018 - Có gì trong nhà ma mà phải ký đến 40 trang cam kết mới được bước chân vào?

Trong bản cam kết phải kí trước khi tham quan ngôi nhà ma, có điều khoản quy định người chơi có thể bị trói, bị bịt miệng, nhấn nước thậm chí là bị cạo đầu! (theo Thể thao văn hóa)