16:17 09/09/2015 - Chú chó có khả năng dùng đầu giữ thăng bằng ly rượu

Nate Cook, chủ cửa hàng đã dạy cho chú chó của mình cách để cân bằng một ly rượu vang trên đầu.