09:58 15/09/2015 - Choáng với màn xếp Domino tốn kém nhất thế giới với 10.000 chiếc iPhone 5

iPhone 6s mới ra, liệu rằng có màn domino như thế này nữa không nhỉ?