09:00 30/09/2018 - Bí ẩn về người đàn ông có thể điều khiển mưa

Ở một cuộc gia châu Phi khô hạn như Nigeria, người có thể thể tạo mưa như ông Godwin Onasedu cũng được coi như người tạo nên sự sống. (theo BBC).