09:59 26/09/2018 - Bài phát biểu thức tỉnh giới trẻ của BTS tại Liên Hợp Quốc

BTS đã có một bài phát biểu truyền cảm hứng cho giới trẻ tại Liên Hợp Quốc ở New York. (nguồn Bangtanboysvn)