Anh ốm...

Emdep.vn - Thương anh lo đủ thứ/ Giờ chỉ biết khóc thầm/ Mai này ta chung lối/ Tha hồ ốm, em chăm...

Vừa hay tin anh ốm
Lòng dạ em cồn cào
Mình ở xa nhau thế
Em biết phải làm sao


Ai thuốc thang, cơm cháo
Ai bên anh khi cần
Khoẻ thì không sao cả
Nhưng khi ốm, tủi thân

Anh ốm...


Dặn anh giữ sức khoẻ
Mà anh chẳng nghe lời
Cứ tham công tiếc việc
Ốm chỉ tội anh thôi


Nhất định mai phải khỏi
Thì em mới hết lo
Ở đây em không ốm
Mà rối như tơ vò


Thương anh lo đủ thứ
Giờ chỉ biết khóc thầm
Mai này ta chung lối
Tha hồ ốm, em chăm...

Sưu tầm

 Gửi chia sẻ của bạn về: 

Email: banbientap@i-com.vn

Đường dây nóng: 0914926900

Xem thêm:

loading...

Tags : Từ khóaXem thêm