13:24 01/03/2016 - Tập 6 động tác yoga này mỗi ngày sẽ khiến bụng bạn phẳng lỳ

6 động tác yoga này không chỉ giúp bạn thêm dẻo dai mà còn đánh bay mỡ bụng xấu xí.