06:00 18/11/2017 - Muốn dáng chuẩn eo thon thì dành 15 phút tập 4 động tác này mỗi ngày

Hãy bắt đầu tập luyện những động tác này mỗi ngày bạn sẽ bất ngờ với thân hình của mình sau một thời gian chăm chỉ. (theo BrightSide)