09:00 07/11/2017 - Lớp yoga khỏa thân giúp người tập xả stress

Lớp yoga đặc biệt ở New York hướng đến mục tiêu giúp người tập xoa dịu căng thẳng, thư giãn và yêu cơ thể hơn, theo 60 Second Docs.