15:32 19/07/2020 - Chân to như cột đình "bẩm sinh" cũng thon dài như đôi đũa, chỉ nhờ 4 bài tập đơn giản trong 15 phút

Nhiều bạn nữ than thở rằng họ sở hữu đôi chân to như cột đình "bẩm sinh" và không làm cách nào để giảm size cho đôi chân của mình. Nếu không may sở hữu đôi chân to, thô như cột đình, bạn vẫn có thể "định hình" lại đôi chân của mình nhờ những bài tập đơn giản dưới đây.