10:17 01/09/2018 - Các động tác giúp giảm mỡ săn cơ

Tập 3-4 lần trong tuần động tác lunge, đá chân sang hai bên, cây cầu giúp giảm mỡ phần bụng và chân.