• 11:00 07/05/2015
    3 động tác giúp tăng vòng ngực tự nhiên
    Emdep.vn - Bạn cần chuẩn bị tạ tay nặng từ 2-7kg để thực hiện bài tập này. Trong suốt khoảng 3 phút tập luyện, bạn sẽ tạo được lực dồn vào ngực, giúp vòng 1 tăng dần một cách tự nhiên.