14:25 17/01/2016 - Ý tưởng thông minh giúp thu gom rác thải dưới sông, hồ hiệu quả

Cấu tạo đơn giản nhưng thiết bị này giải quyết tình trạng rác thải trôi nổi trên sông, hồ,..