10:16 09/03/2016 - Xem trọn những hình ảnh nhật thực độc đáo ở tp Hồ Chí Minh

Nhật thực một phần tại TP.HCM sáng ngày 9/3 là đợt quan sát được nhiều nhất sau 21 năm, kể từ nhật thực toàn phần xảy ra ngày 24/10/1995 tại Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ. (theo Zing)