10:49 16/10/2018 - Xem điệu nhảy ‘rửa tay’ của y bác sỹ Viện Nhi Trung ương

Các bác sỹ nhi của Viện Nhi Trung ương hưởng ứng Ngày quốc tế rửa tay và phát động phong trào chống dịch bệnh bằng điệu nhảy flash mob. (theo VNE)