09:10 14/10/2018 - Vì sao dùng điện thoại trên máy bay lại nguy hiểm?

Khi điện thoại của hành khách cố bắt sóng với các trạm phát, hệ thống cảnh báo va chạm, rada của máy bay sẽ bị ảnh hưởng. (theo VNE)