15:44 08/03/2016 - Trộm bẻ khóa SH chưa đến 3 giây

Camera chống trộm ghi lại hình ảnh tên trộm bẻ khóa cổ chiếc SH dựng ngoài đường chỉ chưa đầy 3 giây.