07:00 30/08/2015 - Thiếu nữ cản 2 thanh niên cao to đánh nhau bằng chiêu cắt kéo

Sau những nỗ lực khuyên giải không thành, cô đã phải sử dụng biện pháp mạnh. Sử dụng một thế võ kẹp cổ của Jiu-Jitsu, cô đã khiến anh bạn trai to lớn hơn hơn cô ngoan ngoãn nằm im một chỗ.