11:15 25/09/2018 - Thấy cô dâu rửa bất vất vả, chú rể ngồi hát động viên

Phụ giúp các chị rửa đống bát đĩa của hơn 180 mâm, cô dâu cười tủm tỉm khi được chú rể ngồi cạnh hát Vợ tuyệt vời nhất. (nguồn Facebook)