14:02 31/08/2018 - 'Sóng thủy quái' hút người xem ở Trung Quốc

Sóng triều cửa sông Tiền Đường hay còn gọi là "sóng thủy quái" thu hút nhiều người dân tới xem vào dịp tháng 7, 8, 9 Âm lịch hàng năm. Theo CCTV