16:00 05/09/2018 - Shark Hưng - Khởi nghiệp rất cô đơn

Điều bạn phải trải qua đầu tiên khi bắt đầu khởi nghiệp đó là sự cô đơn. (nguồn Facebook)