11:17 12/10/2015 - Rùng mình trước công nghệ biến gà gầy thành gà béo trong tích tắc

Đây là cách để những người kinh doanh thiếu lương tâm tăng lợi nhuận từ những con gà.