09:44 13/10/2015 - Rơi nước mắt với câu chuyện của người cha câm điếc và con gái

Không có người cha nào hoàn hảo, nhưng tình yêu của một người cha thật tuyệt vời. Hãy dành sự quan tâm của bạn với những người thân của bạn.