15:20 13/08/2018 - Ninja đi SH trộm mũ bảo hiểm của xe bên cạnh chỉ trong tích tắc

Một người phụ nữ đi xe SH xuất hiện trước một cửa hàng. Sau khi quan sát xung quanh, người này ra tay trộm mũ bảo hiểm một cách táo bạo. (nguồn Facebook)