10:39 11/07/2018 - Những hình ảnh cảm động sau cuộc giải cứu đội bóng nhí thành công

Chiến dịch giải cứu đội bóng ở Thái Lan vừa thành công tốt đẹp, cùng nhìn lại những hình ảnh cảm động của chiến dịch đặc biệt này. (theo VTC)