14:13 14/10/2018 - Nhà vệ sinh công cộng Hà Nội trong mắt du khách nước ngoài

Du khách nước ngoài đưa ra nhiều ý kiến khi nhận xét về nhà vệ sinh công cộng ở Hà Nội, có người hài lòng, có người hoàn toàn không. (theo VNE)