13:37 05/09/2018 - Mảng núi đổ sụp xuống ngay trước mắt người dân như trong phim thảm hoạ

Nguyên một mảng núi đổ sụp xuống ngay trước mắt người dân tạo cảnh tượng hãi hùng như trong phim thảm họa. (nguồn Facebook)