05:50 06/09/2018 - Khi một tai nạn xảy ra trong đường hầm ở Hàn Quốc

Hãy nhìn cái cách người Hàn ứng xử khi xảy ra tai nạn giao thông trong một đường hầm. (nguồn We Learn)