09:11 29/09/2015 - iPhone 6s với thử thách ngâm dưới nước 60 phút

Liệu rằng sản phẩm mới nhất của Apple có vượt qua thử thách này không?