15:27 25/09/2018 - Học sinh thể dục giữa giờ bằng múa quạt theo làn điệu chèo

Màn thể dục giữa giờ ấn tượng được diễn ra thường xuyên tại trường tiểu học xã An vinh, Quỳnh Phụ, Thái Bình. (nguồn Fb/Phạm Huy Quang)