13:26 12/08/2018 - Học sinh ngày nay quan hệ tình dục ngày càng sớm

Tiến sĩ Tâm lý học trẻ em và vị thành niên Trần Thành Nam (Đại học Quốc gia Hà Nội), mới đây đã công bố số liệu nghiên cứu về thực trạng học sinh quan hệ tình dục. Theo đó, qua chọn mẫu tại một số trường ở nội và ngoại thành HN, đến hết lớp 9 có khoảng 10% học sinh đã từng quan hệ tình dục, đến hết lớp 12 thì con số lên tới là 39%. Theo ANTV