14:25 07/10/2018 - Học sinh liều mình qua cầu sụt lún gần nửa mét

Hơn 1 năm Cầu Hà Tân bắc qua sông Bàn Thạch (Quảng Nam) bị xuống cấp, sụt lún gần nửa mét, bề mặt uốn lượn, nhưng hằng ngày vẫn có hàng trăm lượt người và học sinh liều mình qua cầu. (theo Vietnamnet)