17:06 13/10/2015 - Hai tên cướp hung hãn rút dao chém bảo vệ và chủ cửa hàng giữa ban ngày

Hai tên cướp giả vờ vào hỏi mua hàng nhưng thực ra chúng đã thủ sẵn dao trong người và ra tay chém bảo vệ và những người có mặt tại cửa hàng. Một trong hai tên đã chạy thoát thân khi bị người dân khống chế.