10:30 19/09/2018 - Cụ ông 85 tuổi tay không đánh đuổi nhóm cướp có vũ trang

3 tên cướp đeo mặt nạ, có vũ trang xông vào một trung tâm cá cược thể thao, bất ngờ bị đuổi đánh bởi một cụ ông 85 tuổi, tay không tấc sắt. (nguồn BBC)