16:43 13/08/2018 - Cô gái thoát chết khi bị xe bồn cán đầu nhờ thứ ai cũng không muốn mang

Đoạn clip ghi lại cảnh thoát khỏi lưỡi hái tử thần của một người phụ nữ, hẳn sẽ nhiều người phải suy ngẫm khi biết thứ đã cứu được mạng người này đấy. (nguồn Facebook)