16:03 18/07/2018 - Clip: Đại bàng khổng lồ giơ móng vuốt cào xé bé gái như con mồi

Tưởng bé gái là con mồi, đại bàng vàng to lớn xà suống dùng móng vuốt ghìm bé gái xuống đất, tấn công dữ dội. (nguồn Liveleak)