09:51 09/10/2018 - Chờ đèn đỏ, cô gái bị giật điện thoại ngay trên tay

Chỉ vì một vài phút chủ quan, cô gái đã bị giật mất chiếc điện thoại đang dùng trên tay khi đang dừng đèn đỏ. (theo Vietnamnet)