15:04 18/09/2015 - Chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa ban ngày tuyệt đẹp

Không chỉ những màn pháo hoa ban đêm mới rực rỡ mà pháo hoa ban ngày cũng đẹp không kém.