14:00 18/01/2016 - Chết khiếp với kiểu nhổ răng bằng kìm và búa

Người đàn ông này đã tự nhổ vài chiếc răng của mình bằng những vật dụng đơn giản đến đáng sợ là kìm và búa.