06:32 12/10/2018 - Cầu sập, người dân Trung Quốc vẫn rầm rập đi qua

Lượng khách du lịch quá lớn khiến một cây cầu ở thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) đã bị sập nhưng nhiều người vẫn cố chen nhau đi qua. Theo Shanghaiist