16:43 11/05/2016 - Cách nhận biết thuốc giả, thuốc hết hạn sử dụng dập lại date

Video nêu ra các cách nhận biết đâu là thuốc thật, đâu là những loại thuốc hết hạn sử dụng được dập lại hoặc thuốc giả, thuốc lậu. (nguồn Facebook)