08:05 06/09/2018 - Bão kinh hoàng cuốn bay xe tải ở Nhật Bản

Sức gió khủng khiếp của cơn bão mạnh nhất trong vòng 25 năm trở lại đây đang càn quét từ khu vực Kyushu Nhật Bản.(nguồn Sugoi)