10:04 12/10/2015 - Bài giảng ý nghĩa của sư thầy về Facebook khiến giới trẻ Việt phải suy ngẫm

"Tương lai khóc hay cười phụ thuộc vào độ lười của quá khứ"; "Lên non mới biết non cao. Lên face mới biết face bao não phiền"...