Bài cúng Rằm tháng Bảy theo Văn khấn cổ truyền Việt Nam

2020-08-30 16:24
- Rằm tháng Bảy, các gia đình thường làm lễ cúng gia tiên, thần linh và cúng bố thí cho các vong hồn lang thang.

 

Ảnh: Tô Hưng Giang 

Dịp Rằm tháng Bảy vừa là ngày Xá tội vong nhân, vừa là Lễ Vu Lan báo hiếu. Vào ngày này, người Việt có phong tục làm mâm cơm cúng thần linh, gia tiên và cúng bố thí cho các vong hồn lang thang (cúng chúng sinh). 

VietNamNet xin gửi tới quý độc giả các bài cúng theo Văn khấn cổ truyền Việt Nam (NXB Văn hóa Thông tin): 

1. Văn khấn thần linh Rằm tháng Bảy 

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần) 

Con lạy chín phương trời, mười phương chư phật, chư phật mười phương. 

Con kính lạy Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, Đức Mục Kiền Liên Tôn Giả. 

Hôm nay là ngày rằm tháng Bảy……. 

Tín chủ chúng con là….. 

Ngụ tại……. 

Thành tâm sửa biện hương hoa, lễ vật và các thứ cúng dâng, bày lên trước án. 

Chúng con thành tâm kính mới ngài Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, Đức Mục Kiền Liên Tôn Giả. 

Chúng con thành tâm kính mời ngài Kim Niên Đương cai Thái Tuế chí đức Tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương, ngài Bản xứ thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân và tất cả các vị thần linh cai quản trong khu vực này. 

Cúi xin các ngài giáng lâm án tọa, xét soi chứng giám. 

Nay gặp tiết Vu Lan, ngày vong nhân được xá tội. Chúng con đội ơn Tam Bảo, Phật trời phù hộ, thần linh các đấng che chở, công đức lớn lao nay không biết lấy gì đền báo. 

Do vậy kính dâng lễ bạc, giãi tỏ lòng thành, nguyện mong nạp thụ. Phù hộ độ trì cho chúng con và cả gia đình luôn mạnh khỏe, già trẻ bình an, một lòng hướng về chính đạo, lộc tài vượng tiến, gia đạo hưng long. 

Giãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám! 

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần). 

2. Văn khấn tổ tiên Rằm tháng Bảy 

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần). 

Con lạy chín phương trời, mười phương chư phật, chư phật mười phương. 

Con kính lạy tổ tiên nội ngoại và chư vị Hương linh. 

Tín chủ chúng con là…. 

Ngụ tại…. 

Hôm nay là ngày Rằm tháng Bảy năm…. Nhân gặp tiết Vu Lan vào dịp Trung Nguyên, chúng con nhớ đến tổ tiên ông bà cha mẹ đã sinh thành ra chúng con gây dựng cơ nghiệp, xây đắp nền nhân, khiến nay chúng con được hưởng âm đức. 

Chúng con cảm nghĩ ơn đức cù lao khôn báo, cảm công trời biển khó đền nên tín chủ con sửa sang lễ vật, hương hoa, trà quả, kim ngân vàng bạc, thắp nén tâm hương, thành kính lên các cụ Cao Tằng Tổ Khảo, Cao tằng Tổ Tỷ, Bá Thúc Đệ Huynh, Cô Di, Tỷ Muội và tất cả các hương hồn trong nội tộc, ngoại tộc của họ…. 

Cúi xin các vị thương xót cháu con, linh thiêng hiện về, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù hộ cho con cháu khỏe mạnh bình an, lộc tài vượng tiến, vạn sự tốt lành, gia đạo hưng long, hướng về chính giáo. 

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án lễ, cúi xin được phù hộ độ trì. 

Nam mô A Di Đà Phật ( 3 lần) 

3. Văn khấn chúng sinh Rằm tháng Bảy 

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần). 

Con lạy chín phương trời, mười phương chư phật, chư phật mười phương. 

Con lạy Đức Phật Di Đà 

Con lạy Bồ Tát Quan Âm. 

Con lạy Táo Phủ Thần quân Chinh thần. 

Tiết tháng 7 sắp thu phân 

Ngày Rằm xá tội vong nhân hải hà 

Âm cung mở cửa ngục ra 

Vong linh không cửa không nhà 

Đại Thánh Khảo giáo - A Nan Đà Tôn giả 

Tiếp chúng sinh không mả, không mồ bốn phương 

Gốc cây xó chợ đầu đường 

Không nơi nương tựa đêm ngày lang thang 

Quanh năm đói rét cơ hàn 

Không manh áo mỏng - che làn heo may 

Cô hồn năm bắc đông tây 

Trẻ già trai gái về đây hợp đoàn 

Nay nghe tín chủ thỉnh mời 

Lai lâm nhận hưởng mọi lời trước sau 

Cơm canh cháo nẻ trầu cau 

Tiền vàng quần áo đủ màu đỏ xanh 

Gạo muối quả thực hoa đăng 

Mang theo một chút để dành ngày mai 

Phù hộ tín chủ lộc tài 

An khang thịnh vượng hòa hài gia trung 

Nhớ ngày xá tội vong nhân 

Lại về tín chủ thành tâm thỉnh mời 

Bây giờ nhận hưởng xong rồi 

Dắt nhau già trẻ về nơi âm phần 

Tín chủ thiêu hóa kim ngân 

Cùng với quần áo đã được phân chia 

Kính cáo Tôn thần 

Chứng minh công đức 

Cho tín chủ con 

Tên là:……………………………… 

Vợ/Chồng:………………………… 

Con trai:…………………………… 

Con gái:……………………………. 

Ngụ tại:…………………………….. 

 Theo Vietnamnet