09:35 07/07/2018 - Trời nóng thế này son mà chảy ra thì dùng ngay cách này để nối lại nhé

Trời quá nóng khiến son dễ bị chảy, gãy đôi, hãy dùng bật lửa để nối lại và tiếp tục sử dụng. (Video: 5-minute crafts)