07:00 02/10/2015 - Rùng mình xem cảnh nâng ngực, cắt mí, bơm môi

Vì sắc đẹp mà rất nhiều phụ nữ đã chọn phương pháp phẫu thuật thẩm mỹ để thay đổi diện mạo, thay đổi cuộc đời mình.